Churches

Appleton Christian Church
www.appletonchristian.org

Clifton Christian Church
www.cliftonchristianchurch.com

Craig Christian Church
www.craigchurch.org

Northeast Christian Church
www.northeastchristian.org

Norwood Christian Church
www.norwoodchristian.com

Orchard Mesa Christian Church
970-243-5306

Palisade Christian Church
970-464-7444

Paonia Christian Fellowship
www.paoniachristianfellowship.com

Rangely Christian Church
www.rangelychristian.org

The Journey Church
www.thejourneymontrose.com

Vernal Christian Church
www.vernalcc.org